Tillbyggnaden av Ljungby Maskiner pågår för fullt

08 januari, 2016


Tillbyggnaden av Ljungby Maskin för att kunna möta det större intresset för våra maskiner pågår för fullt.

Vår utökning av hallyta för färdiga och begagnade maskiner är nu klar och inbesiktigad.

Vår nya visningshall med tillhörande museum är nu under tak

 

Vår nya verkstadshall för våra nya bearbetningsmaskiner har nu börjat ta form.
Plintar och takstolar är på plats.


 

Sista takstolen på plats på till nya verksatdshallen.