Hållbarhet

På denna sida finns den hållbarhetsrapport som upprättats på Ljungby Maskin AB. Se nedan dokument:

 

Hållbarhetsrapport

Revisorns yttrande