Miljöansvar

 

Vårt miljöarbete 

Ljungby Maskin följer självklart de lagar och förordningar som finns på miljöområdet. Tvättning och målning sker i recirkulerande system, liksom hanteringen av skäroljor och andra miljöskadliga ämnen. 
 
Miljön tas inte bara i beaktning i produktionen, utan även i utformningen av själva produkten. Våra maskiner har marknadens absolut bränslesnålaste motor och vi erbjuder transmission med lock-up, vilket reducerar bränsleförbrukningen med hela 25% vid vägkörning. 
 
Vi tar dock vårt miljöansvar längre än så. Med nästan all produktion under ett tak sparar Ljungby Maskin miljön för förorenande transporter mellan olika anläggningar. 
 

Framtidens miljö

Som företag anser vi också att det är viktigt att vi medverkar till att nästa generation lär sig vikten av en hållbar miljöutveckling. Därför har vi valt att stödja läromedlet "Natur & Miljöboken", som är ett stöd för lärarna i grundskolan i deras undervisning. 
 
Deras hemsida finns på https://www.kunskapsforlaget.se.