Ljungby maskins produktion 

Produktionsfilosofi 

Vi värnar starkt om vår produktionsfilosofi, att tillverka så mycket som är praktiskt möjligt i vår egen fabrik. Detta gynnar våra kunder på två sätt. Dels ger oss full kontroll över tillverkningskedjan, vilket resulterar i bättre kvalitet, dels tvingar det oss att tänka produktionseffektivt redan på kontruktionsstadiet, vilket gör att vi kan producera billigare och hålla lägre priser. 
 
Att konstruktionen är starkt knuten till produktionen symboliseras med att konstruktionsavdelningen är fysiskt placerad mitt i produktionslinan istället för tillsammans med övrig administration.
 

Plåt in, maskin ut

Maskinens väg genom fabriken börjar med att plåten kommer in i ena änden av fabriken, där den skärs i gas-, laser eller plasmaskärmaskiner. 
 
Detaljerna bearbetas i fleroperationsmaskiner och robotmatade svarvar. Såväl fram- som bakram robotsvetsas innan de blästras, tvättas och lackas i vår egen lackeringsbox.  
 
Vi har sex robotsvetsar som utför hela 90 procent av allt svetsarbete.
 
Montering sker i ett effektivt planerat flöde med flera stationer längs en lina. Vid stationerna monteras motor och växellåda vid en station, framram vid en annan, motorhuv, hydraultank och stege vid en tredje. Vid övriga stationer monteras kolvar, lastarmar, däck och hyttar för sig innan maskinen når slutmonteringen. Maskinen har då nått den motsatta änden av fabriken i förhållande till var plåten kom in
 
Avslutningsvis fylls hydraulolja och bränsle på innan uppstart och sluttestning. 
 
Testkörningen utförs på vår egen testkörningsbana på fabriksområdet.
 

Allt under ett tak 

All produktion i Ljungby Maskin är orderstyrd och de flesta maskiner har mycket extrautrustning. 
 
I vår fabrik på 12.000 kvm producerar vi så mycket som möjligt själva för att säkra högsta möjliga kvalitet. Vi tillverkar själva ramar, lastarmar, diverse redskap, hytter, hydraulcylindrar samt de delar som ingår däri. Drivlinan, d.v.s. motor, växellåda och axlar levereras av ledande producenter.
 
Skärning, kapning, bockning, valsning, svetsning, maskinbearbetning, sandblästring, tvättning och målning sker på fabriken innan maskinen monteras och testkörs. Denna produktionsfilosofi minskar vår sårbarhet genom att vi har full kontroll över tillverkningskedjan. Dessutom sparar vi miljön för många förorenande transporter mellan olika produktionsenheter.

Laserskärning av plåt som ska användas i tillverkningen av hjullastarna.

Svetsning av komponenter till en hjullastare från Ljungby maskin.

All tillverkning av hjullastarna sker i fabriken i Ljungby.