Referenser 

 
Ljungbylastare utför en mängd olika typer av jobb i både den privata och offentliga sektorn. Nedan följer ett axplock av alla våra fina referenser.
 

Kommuner:

Över 100 kommuner och kommunala bolag         
 inom framför allt avfallssektorn
 

Statliga verk:

Vägverket
Försvarets Materielverk
Luftfartsverket
Statens Vegvesen, Norge
 

Hamnar:

Helsingborgs Hamn
Göteborgs Hamn
Oskarshamns Hamn
Gävle Hamn
Piteå Hamn
Umeå Hamn

Träindustri:

Södra Skogsägarna
Stora Enso
ATA Timber
Holmens Bruk
Tarkett
Norske Skogsindustrier, Norge
Sachen Papier, Tyskland
 

Gruvindustri:

LKAB
Boliden
SSAB
 

Kemiindustri:

Kemira, Finland
Akzo Nobel, Holland
Yara, Holland