Ljungby Maskin växer till sig

06 september, 2015

Ljungby Maskin utökar och har köpt till ny tomtmark mellan huvudbyggnaden och E4:an.
De flesta som passerar förbi Ljungby kommer att se förändringen som redan påbörjats.
Den stora ytan mellan Ljungby Maskin och E4:an är nu schaktad och iordningsställd.

 

Samtidigt pågår tillbyggnaden av fabrikslokaler för att vi skall kunna hantera fler nya maskiner som väntar på leverans och vi skall även kunna ställa upp fler begagnade maskiner innomhus.
Tillbyggnaden pågår

 

Ljungby 2015-09-05