Ljungby Maskin samarbetar med Gunnars Maskiner AB

21 september, 2015

Ljungby Maskin och Gunnars Maskiner AB inleder samarbete i Västra Götaland.

Gunnars Maskin är ett maskinhandelsföretag som genom ett långsiktigt arbete etablerat sig som en av de största maskinhandlarna i västra Götaland.
Gunnars Maskin har ett antal agenturer som bland annat John Deere och Väderstad vilket gör att Gunnars Maskin är starkt etablerade och har en stor och kompetent organisation som nu kommer att sälja och erbjuda service av  Ljungby Maskins hjullastare med speciell inriktning mot lantbrukssidan, där Gunnars Maskin har en stor kundkrets. Samarbetet kommer att påbörjas under hösten med utbildning för Gunnars Maskiners personal om Ljungby Maskins hjullastarprogram.

Gunnars Maskin är etablerade i Åsarp, Skövde, Lidköping, Töreboda, Kungälv och Vara vilket gör att Ljungby Maskin blir mer tillgängligt för våra befintliga kunder och nya kunder kommer lättare att få lokal support i form av försäljning, service och reservdelar. Detta kommer att ge våra kunder ytterligare mervärde till sin Ljungby Maskin.

Ljungby Maskin utvecklar och tillverkar högpresterande hjullastare i egen regi i Ljungby. Maskinerna är kända för sin höga prestation, låga driftkostnader och överlägsna förarkomfort. Ett antal tekniska innovationer gör att ägare till en Ljungby Maskin får mervärde till sin maskin, så som fjädrande hyttdämpning, frisiktsstativ, dörrstängare, elektriskt inställbara pedaler och många unika funktioner som höjer utnyttjande-graden och förarkomforten av Ljungby Maskins hjullastare och därigenom skapar mervärde för ägarna.

 

Från vänster: Benny Granath marknadschef Ljungby Maskin, Martin Gunnarsson ägare Gunnars Maskiner, Rune Andersson ägare Ljungby Maskin, Jan-Erik Hovling marknadschef Gunnars Maskiner ser med tillförsikt fram emot samarbete i västra Götaland.

Ljungby 2015-09-21