Ljungby Maskin introducerar Steg V motorer

01 februari, 2019

Ljungby Maskin kommer under hösten att introducera Steg V motorer för att möta de nya miljökraven inför 1 januari 2020.

 
Vi har testat de nya motorerna och nu kommer vi att påbörja leveranser av maskiner med Steg V motorer under hösten 2019.
Övergången från Steg 4F till V är inte dramatisk för förare och ägare. Vi kommer att behålla den väl utprovade SISU/AGCO motorn som vi haft sedan 2012.

SISU:s lösning av systemet för rening av avgaserna med AdBlue har visat sig mycket effektiv och säker, om AdBlue systemet hålls rent.
Med renhet menas att operatörer håller rent kring påfyllning av AdBlue vätska och att vätskan inte har passerat bäst före datum. 

Största enskilda problemet med AdBlue är kontanimeringar (orenheter)  i vätskan, detta kan enkelt förebyggas och förhindras av operatörer.
 
Skillnaden på motorerna mellan Steg 4F och Steg V är att reningssystemet för avgaser förfinas ytterligare.
Ett partikelfilter tillkommer för reningsprocessen, men i övrigt sker begränsade tekniska förändringar.

Dessa förbättringar gör att vi kan lämna över en bättre miljö till våra efterkommande, och det är det som är incitamentet till utvecklingen.