Automatisk dörrstängare

15 december, 2014

Vid lanseringen Ljungby Maskin Comfort system på Entreprenad live introducerade vi ytterligare en innovation: automatisk dörrstängare.

Med en enkel knapptryckning kan föraren stänga dörren utan sträcka sig ut från maskinen för att nå dörren - ett efterfrågat och underskattat hjälpmedel i vår strävan för bättre förarkomfort.

Systemet är hydrauliskt och styrs antingen inifrån förarens plats eller vid urstigning vid dörrens nedre hörn. Trycket lagras i systemets ackumulatorer, vilket gör det möjligt att vid urstigning med en enkelt knapptryckning stänga dörren.

Den automatiska dörrstängaren är testad och godkänd enligt gällande direktiv. Systemet är ett tillval, inte standard, och finns att välja till hela vårt modellprogram.

 

Med en enkel knapptryckning kan föraren stänga dörren utan sträcka sig ut från maskinen för att nå dörren.Systemet är hydrauliskt och styrs antingen inifrån förarens plats eller vid urstigning vid dörrens nedre hörn.