Produktion 

 

Produktionsfilosofi 

Vi värnar starkt om vår produktionsfilosofi, att tillverka så mycket som är praktiskt möjligt i vår egen fabrik. Detta gynnar våra kunder på två sätt. Dels ger oss full kontroll över tillverkningskedjan, vilket resulterar i bättre kvalitet, dels tvingar det oss att tänka produktionseffektivt redan på kontruktionsstadiet, vilket gör att vi kan producera billigare och hålla lägre priser. 
 
Att konstruktionen är starkt knuten till produktionen symboliseras med att konstruktionsavdelningen är fysiskt placerad mitt i produktionslinan istället för tillsammans med övrig administration.
 

Plåt in, maskin ut

Maskinens väg genom fabriken börjar med att plåten kommer in i ena änden av fabriken, där den skärs i gas-, laser eller plasmaskärmaskiner. 
 
Detaljerna bearbetas i fleroperationsmaskiner och robotmatade svarvar. Såväl fram- som bakram robotsvetsas innan de blästras, tvättas och lackas i vår egen lackeringsbox.  
 
Vi har sex robotsvetsar som utför hela 90 procent av allt svetsarbete.
 
Montering sker i ett effektivt planerat flöde med flera stationer längs en lina. Vid stationerna monteras motor och växellåda vid en station, framram vid en annan, motorhuv, hydraultank och stege vid en tredje. Vid övriga stationer monteras kolvar, lastarmar, däck och hyttar för sig innan maskinen når slutmonteringen. Maskinen har då nått den motsatta änden av fabriken i förhållande till var plåten kom in
 
Avslutningsvis fylls hydraulolja och bränsle på innan uppstart och sluttestning. 
 
Testkörningen utförs på vår egen testkörningsbana på fabriksområdet.