6 maskiner till YrkesAkademin

YrkesAkademin har lagt en order på 6 st Ljungby L9, som ska användas för utbildning av maskinförare runt om i landet.