Ljungby Maskin Rail System

Nu lanserar vi Ljungby Maskin Rail System.


Ljungby Maskin lanserar första hjullastaren som har järnvägsutförande med drivning på järnhjulen.
Denna version har vi tagit fram efter önskemål från våra kunder och marknaden som efterfrågar en
hjullastare som uppfyller de senaste kraven med drivning på järnvägshjulen, ett krav som banägarna
successivt inför.


Vid rälsdrift drivs främre järnvägshjulen av separata hydraulmotorer med kedjedrift och det innebär
att gummihjulen inte behöver driva eller vara i kontakt med rälsen. Detta gör att skador på växlar och
annan känslig utrustning kring rälsen kan undvikas.


Maskinen kan även köras i spårföljarläge och då sker all drivning med hjälp av gummihjulen.
Markfrigången är 145 mm mellan järnväg och gummihjul vilket är unikt högt.
Maskinen kombinerar via unik intelligens, sömlös drift mellan gummihjuls-drift och järnvägsdrift.
Järnvägsdriften kan frikopplas vid körning med gummihjul.


Systemet är helt integrerat i maskinkonstruktionen och är helt och hållet anpassat/konstruerat för
att hålla samma höga tekniska prestanda och kvalité som våra övriga konstruktioner är kända för.
Systemet kan demonteras om maskinen inte skall ha rälsfunktion. Bakre infästningspunkter i chassit
går inte att demontera då dessa är integrerade i maskinens ramkonstruktion, de främre
infästningarna är demonterbara. Det garanterar hög tillförlitlighet och funktion.


Med Ljungby Maskin Rail System klarar vi kraven i tillämpliga fall enligt standard TDOK 2013 0001,
TDOK 2013 0002, TDOK 2013 0004, TDOK 2013 0005 BVF 929, SS-EN 15746-1, SS-EN 15746-2 utöver
krav och standard som normalt krävs på hjullastare utan järnvägshjul.
Maskinerna levereras TSA godkända och kunden besiktigar maskinen inför arbete på respektive
spårområde.


All reglering av systemet sker från hytten och kontrolleras av maskinens styrsystem. Den bakre
rälsaxeln har pendlingsfunktion enligt gällande krav, men kan även mekaniskt låsas i plant läge. På
hjulaxeln finns draganordning typ gaffeldrag för anslutning av släpfordon.
Lastarmens rörelsemönster vid spårdrift regleras via elektrisk övervakning.
Midjestyrningen låses automatiskt vid rälsdrift


Merparten av våra normala tillval kan väljas till ”LM Rail System” vilket innebär att du skräddarsyr din
maskin för att bli optimal för dig. Ex på tillval: 220 kW motor (standard 170 kW), lockup funktion för
effektivare landsvägstransport, världsunik hyttfjädring för optimal arbetsmiljö när du jobbar långa
och intensiva pass, vridfäste, GPS nivellering/navigering av skopan. Ring din säljare för mer info.

För grundläggande teknisk information se standard L15.

 

Övrig teknisk data:

Spårbredd 1435 mm
Rälshjuls diameter: 450 mm
Axelavstånd mellan rälsaxlar i nedfällt järnvägs läge 5785 mm
Max tillåtet rälstryck per rälshjul: 20.000 kg
Markfrigång uppfällda rälshjul: Samma som standard
Markfrigång vid järnvägsdrift: +145 mm
Däckstorlek: 750/65R25, fabrikat Michelin alt Bridgestone
Frigång mellan gummidäck och räls vid rälsdrift: 145 mm
Hydraulmotorer 2 st a 235 cc
Max hastighet vid rälsdrift: 20 km/h (även vid gummihjulsdrift)
Hastighetens reglering via normal gaspedal i hytt.
Funktion för max mastighet inställbar mellan 0-20 km/h finns via potentiometer.
Låsning av normal bakaxels pendling i rälsläge via manuell axellåsning.
Pendling på bakre rälshjulsaxel finns enligt gällande krav. (10 mm per meter c/c mellan järnvägsaxlar)
Manuell låsning av bakre rälshjulsaxelns pendling finns
Bromssystem via rälshjul: integrerad i hyd-motor (färd och park-broms)
Bromsning via bromspedal i hytt.
Nödstyrning och nödsänkningsfunktion ingår.
Lastarm levereras i lång version
Lastarmens rörelsemönster elektriskt begränsat i rälsläge
Automatisk låsning av midjestyrning i rälsläge
Uppfyller följande standarder: TDOK 2013 0001, TDOK 2013 0002, TDOK 2013 0004, TDOK 2013 0005
BVF 929, SS-EN 15746-1, SS-EN 15746-2
Maskinen är profilöverskridande.
Rörligt gaffeldrag med max dragvikt: 5000 kg
Gaffeldraget tål ingen vertikal last
Gaffeldragets pinn-diameter: 45 mm
Höjd till hyttak i normal läge med 750 hjul: ???? mm
Höjd till hyttak i rälsläge, mått från räls till takets överkant: med 750 hjul ???? mm
Totalbredd med 750 hjul: 2850 mm

 

Lämpliga tillbehör:

Vridfäste, maskinen har som standard fast redskapsfäste
M-registrering, maskinen är endast TSA godkänd som standard.