Ljungby Maskin Comfort System

 

Ljungby Maskin Comfort System är ett hydrauliskt hyttfjädringssystem, som ger en markant reduktion av vibrationer och stötar i det dagliga användandet av maskinen.

Vid lanseringen på Entreprenad live var det många som provkörde och kom med synpunkter. Först var flera skeptiska till systemet, men efter en provkörning av maskinen var alla tveksamheter borta. ”Systemet är fantastiskt”, var den vanliga kommentaren.

Hytten är upphängd på hydrauliska cylindrar, som automatiskt regleras av maskinens styrsystem ”Ljungby Maskin Control System”. Hydraulik är relativt enkelt att styra och ställa in och det är en av anledningarna till att vi utvecklade ett hydrauliskt system för dämpningen. Systemet är uppbyggt så att hyttfjädringen inte påverkar hydraulsystemets kapacitet och där med inte heller maskinens produktivitet. När fjädringen är aktiverad blir hytten fem centimeter högre i arbetsläget. När fjädringen stängs av sjunker hytten ned och får då samma höjd som en standardmaskin.

Fjädringen regleras helautomatiskt, men det finns möjlighet för manuella inställningar såsom lutning, dämpning och känslighet och givetvis av och på. Systemet aktiveras automatiskt när maskinen startas och p-bromsen släpps och stängs av när p-bromsen ansätts eller systemet stängs av via brytaren.

Ljungby Maskin Comfort System är testat och godkänt i ROPS/FOPS-tester. Systemet är ett tillval, inte standard, och finns att välja till hela vårt modellprogram.