Filosofi 


Affärsidé 

En Ljungby är dimensionerad för kunder som kräver lite mer. Det är en maskin för tuffa jobb och lång livstid. 

Vår affärsidé är att producera kundanpassade maskiner av bästa kvalité för optimal produktivitet samt högsta säkerhet och komfort för förare. 

Produktutveckling 

Ljungby Maskin är ett relativt litet företag med stor flexibilitet och korta beslutsvägar. Det betyder bland annat att nya konstruktionslösningar snabbt kan gå i produktion. 

Våra maskiner är ständigt under utveckling - ofta i tätt samarbete med kunderna. På det sättet har många praktiska lösningar inkorporerats i dagens standardmaskin. 

De flesta kunder har ett antal specifika önskemål för sina speciella behov, vilket ställer stora krav på och utvecklar våra teknikers kompetens inom områden som konstruktion, mekanik, hydraulik och elektronik. 

Kunder som hanterar aktiva produkter, såsom salt, konstgödsel, pellets eller liknande, har behov av en maskin som är specialanpassad för dessa föremål. Genom många års samarbete med sina kunder har Ljungby Maskin uppbyggt en erfarenhet med praktiska lösningar som ökar driftsäkerheten och förlänger maskinens liv.