Allt under ett tak 


All produktion i Ljungby Maskin är orderstyrd och de flesta maskiner har mycket extrautrustning. 

I vår fabrik på 12.000 kvm producerar vi så mycket som möjligt själva för att säkra högsta möjliga kvalitet. Vi tillverkar själva ramar, lastarmar, diverse redskap, hytter, hydraulcylindrar samt de delar som ingår däri. Drivlinan, d.v.s. motor, växellåda och axlar levereras av ledande producenter.

Skärning, kapning, bockning, valsning, svetsning, maskinbearbetning, sandblästring, tvättning och målning sker på fabriken innan maskinen monteras och testkörs. Denna produktionsfilosofi minskar vår sårbarhet genom att vi har full kontroll över tillverkningskedjan. Dessutom sparar vi miljön för många förorenande transporter mellan olika produktionsenheter.