Väldspremiär för Ljungby Maskin Rail System

 

Välkommen på världspremiär för Ljungby Maskin hjullastare utrustade för drift på järnväg.
Ljungbys system är världsunikt då ingen hjullastare har denna utrustning som drivs av järnvägshjulen dirket på spåret.

Plats: Strömsnäsbruks Station
Datum: 2017-09-01
Tid: 10.00
Anmäl ditt deltagande via email till:   benny.granath     ljungbymaskin.se

 

Ljungby Maskin lanserar första hjullastaren som har järnvägsutförande med drivning på järnhjulen.

Denna version har vi tagit fram efter önskemål från våra kunder och marknaden som efterfrågar en hjullastare som uppfyller de senaste kraven med drivning på järnvägshjulen, ett krav som banägarna successivt inför.
 

Vid rälsdrift drivs främre järnvägshjulen av separata hydraulmotorer med kedjedrift och det innebär att gummihjulen inte behöver driva eller vara i kontakt med rälsen. Detta gör att skador på växlar och annan känslig utrustning kring rälsen kan undvikas.
Maskinen kan även köras i spårföljarläge och då sker all drivning med hjälp av gummihjulen.
Markfrigången är 145 mm mellan järnväg och gummihjul vilket är unikt högt. Maskinen är profilöverskridande.
Maskinen kombinerar via unik intelligens, sömlös drift mellan gummihjuls-drift och järnvägsdrift.
Järnvägsdriften kan frikopplas vid körning med gummihjul.

Systemet är helt integrerat i maskinkonstruktionen, samt anpassat och konstruerat för att hålla samma höga tekniska prestanda och kvalité som våra övriga konstruktioner är kända för.
Systemet kan demonteras om maskinen inte skall ha rälsfunktion. Bakre infästningspunkter i chassit går inte att demontera då dessa är integrerade i maskinens ramkonstruktion, de främre infästningarna är demonterbara. Det garanterar hög tillförlitlighet och funktion.

Med Ljungby Maskin Rail System klarar vi kraven i tillämpliga fall enligt standard TDOK 2013 0001, TDOK 2013 0002, TDOK 2013 0004, TDOK 2013 0005 BVF 929, SS-EN 15746-1, SS-EN 15746-2 utöver krav och standard som normalt krävs på hjullastare utan järnvägshjul.
Maskinerna levereras TSA godkända och kunden besiktigar maskinen inför arbete på respektive spårområde.


All reglering av systemet sker från hytten och kontrolleras av maskinens styrsystem.  
Den bakre rälsaxeln har en unik pendlingsfunktion för optimal räls följning, men kan även mekaniskt låsas i plant läge.
På bakre hjulaxeln finns draganordning typ gaffeldrag för anslutning av släpfordon.
Lastarmens rörelsemönster vid spårdrift regleras via elektrisk övervakning.
Midjestyrningen låses automatiskt vid rälsdrift

Merparten av våra normala tillval kan väljas till ”Ljungby Maskin Rail System” vilket innebär att du skräddarsyr din maskin för att bli optimal för dig. Ex på tillval: 220 kW motor (standard 170 kW), lockup funktion för effektivare landsvägstransport, världsunik hyttfjädring för optimal arbetsmiljö när du jobbar långa och intensiva pass, vridfäste, GPS nivellering/navigering av skopan.
Ring din säljare för mer info.

För grundläggande teknisk information se standard Ljungby hjullastare L15.
 

Teknisk data:

Spårbredd  1435  mm
Rälshjuls diameter: 450 mm
Axelavstånd mellan rälsaxlar i nedfällt järnvägs läge  5785 mm
Max tillåtet rälstryck per axel:   20.000 kg
Markfrigång uppfällda rälshjul:    430 mm
Markfrigång vid järnvägsdrift:   +145 mm
Däckstorlek: 750/65R25, fabrikat Michelin alt Bridgestone
Frigång mellan gummidäck och räls vid rälsdrift: 145 mm
Hydraulmotorer 2 st a 235  cc
Max hastighet vid rälsdrift:  20 km/h  (även vid gummihjulsdrift)
Hastighetens reglering via normal gaspedal  i hytt.
Funktion för max mastighet inställbar mellan 0-20 km/h finns via potentiometer.
Låsning av normal bakaxels pendling i rälsläge via hydraulisk axellåsning.
Pendling på bakre rälshjulsaxel finns enligt gällande krav. (10 mm per meter c/c mellan järnvägsaxlar)
Manuell låsning av bakre rälshjulsaxelns pendling finns
Bromssystem via rälshjul: integrerad i hyd-motor (färd och park-broms)
Bromsning via bromspedal i hytt.
Nödstyrning och nödsänkningsfunktion ingår.
Lastarm levereras i lång version, 250 mm förlängd.
Lastarmens rörelsemönster elektriskt begränsat i rälsläge
Sänkt redskapsfäste 100 mm.
Automatisk låsning av midjestyrning i rälsläge
Uppfyller följande standarder: TDOK 2013 0001, TDOK 2013 0002, TDOK 2013 0004, TDOK 2013 0005 BVF 929, SS-EN 15746-1, SS-EN 15746-2
Maskinen är profilöverskridande.
Rörligt gaffeldrag med max dragvikt: 5000 kg
Gaffeldraget tål ingen vertikal last
Gaffeldragets pinn-diameter: 45 mm
Höjd till hyttak i rälsläge, mått från räls till takets överkant: Aktiv hyttfjädring 3700 mm, Inaktiv hyttfjädring: 3600 mm
Höjd till hyttak när gummihjul har kontakt med räls: Aktiv hyttfjädring 3450 mm, Inaktiv hyttfjädring: 3350 mm
Längd mått A
         * Normal läge:  7400 mm
         * Rälsläge:  8700 mm
         * Längd mått ytterkanter rälsaxlar (inkl skydd) 6400 mm.
Totalbredd med 750 hjul: 2850 mm
 

Lämpliga tillbehör:
Vridfäste med sänkt infästning, maskinen har som standard fast redskapsfäste som är 100 mm sänkt.
M-registrering, maskinen är endast TSA godkänd som standard.