Avfallsanläggningar väljer Ljungby


Vi har fått en beställning på två hjullastare till Odense Miljö Nord, som är Danmarks största avfallsanläggning. Odense Miljö Nord har länge varit en trogen Ljungbykund. Även Silkeborg Kommun beställde en hjullastare till sin avfallsanläggning.